Impressum

Ime i adresa

DIGITAL CREATIVE 4.0 je članica T&MC Group
T&MC Management- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H.
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring /Munich

DIGITAL CREATIVE 4.0 d.o.o.

OIB: 69311020046
HR – 10000 Zagreb
Amruševa 19

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Prof. Dr. Damir Novotny (direktor)

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS:080178000. Temeljni kapital 74.000,00 kn u cijelosti uplaćen.

Telefon, Fax & E-Mail

T: +385 (1)48 11 230
Fax: +385 (1)48 11 229
www.tmc-holding.com
E-Mail: info@tmc-holding.com

Telefon, Fax & E-Mail

T: +49-(0)89 99216 349
Fax: +49-(0)89 99216 170
www.tmc-holding.com
E-Mail: info@tmc-holding.com